Faktor vpliva za serijsko publikacijo Materials and Manufacturing Processes za leto 2011

Leto 2011
Naslov serijske publikacije Materials and Manufacturing Processes
ISSN 1042-6914/1532-2475
Faktor vpliva 0.928
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

2209 2211 2500 2210
Industrial and Manufacturing Engineering Mechanics of Materials General Materials Science Mechanical Engineering
Uvrstitev 83/256 133/307 158/392 220/501
Četrtina 2 2 2 2
IFx 0.824 1.038 1.158 1.040
IFmax 1. četrtine 4.351 8.588 48.218 8.588
IFmin 1. četrtine 1.090 1.361 1.315 1.370
IFmax 2. četrtine 1.085 1.348 1.308 1.366
IFmin 2. četrtine 0.604 0.820 0.731 0.805
IFmax 3. četrtine 0.597 0.805 0.727 0.798
IFmin 3. četrtine 0.262 0.442 0.404 0.436
IFmax 4. četrtine 0.261 0.438 0.400 0.435
IFmin 4. četrtine 0.012 0.023 0.008 0.011
ID=174929 Kreiran 10.09.2021 SNIP::IZUM
100 a2011cMaterials and Manufacturing ProcesseseUnited Statesj0.928
200 e1042-6914
210 a1532-2475
300 c2209dIndustrial and Manufacturing Engineeringu83/256x0.824y0.604z1.0850214.35121.09031.08540.60450.59760.26270.26180.012
300 c2211dMechanics of Materialsu133/307x1.038y0.820z1.3480218.58821.36131.34840.82050.80560.44270.43880.023
300 c2500dGeneral Materials Scienceu158/392x1.158y0.731z1.30802148.21821.31531.30840.73150.72760.40470.40080.008
300 c2210dMechanical Engineeringu220/501x1.040y0.805z1.3660218.58821.37031.36640.80550.79860.43670.43580.011