Faktor vpliva za serijsko publikacijo Collegium Antropologicum za leto 2011

Leto 2011
Naslov serijske publikacije Collegium Antropologicum
ISSN 0350-6134/1848-9486
Faktor vpliva 0.625
Država Croatia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3314 1201
Anthropology Arts and Humanities (miscellaneous)
Uvrstitev 127/216 176/248
Četrtina 3 3
IFx 0.839 1.034
IFmax 1. četrtine 4.731 4.731
IFmin 1. četrtine 1.118 1.330
IFmax 2. četrtine 1.114 1.321
IFmin 2. četrtine 0.734 1.007
IFmax 3. četrtine 0.721 1.003
IFmin 3. četrtine 0.357 0.526
IFmax 4. četrtine 0.352 0.520
IFmin 4. četrtine 0.002 0.061
ID=181066 Kreiran null
100 a2011cCollegium AntropologicumeCroatiaj0.625
200 e0350-6134
210 a1848-9486
400 c3314dAnthropologyu127/216x0.839y0.357z0.7210314.73121.11831.11440.73450.72160.35770.35280.002
400 c1201dArts and Humanities (miscellaneous)u176/248x1.034y0.526z1.0030314.73121.33031.32141.00751.00360.52670.52080.061