Faktor vpliva za serijsko publikacijo Comparative American Studies za leto 2011

Leto 2011
Naslov serijske publikacije Comparative American Studies
ISSN 1477-5700/1741-2676
Faktor vpliva 0.523
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3316 3312 1200
Cultural Studies Sociology and Political Science General Arts and Humanities
Uvrstitev 277/502 572/833 33/73
Četrtina 3 3 2
IFx 0.723 0.941 0.629
IFmax 1. četrtine 12.000 7.680 3.790
IFmin 1. četrtine 0.952 1.275 0.755
IFmax 2. četrtine 0.952 1.272 0.731
IFmin 2. četrtine 0.580 0.786 0.474
IFmax 3. četrtine 0.580 0.786 0.433
IFmin 3. četrtine 0.287 0.428 0.175
IFmax 4. četrtine 0.287 0.424 0.171
IFmin 4. četrtine 0.001 0.001 0.024
ID=182482 Kreiran null
100 a2011cComparative American StudieseUnited Kingdomj0.523
200 e1477-5700
210 a1741-2676
400 c3316dCultural Studiesu277/502x0.723y0.287z0.58003112.00020.95230.95240.58050.58060.28770.28780.001
400 c3312dSociology and Political Scienceu572/833x0.941y0.428z0.7860317.68021.27531.27240.78650.78660.42870.42480.001
400 c1200dGeneral Arts and Humanitiesu33/73x0.629y0.474z0.7310213.79020.75530.73140.47450.43360.17570.17180.024