Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Psychiatric Research za leto 2012

Leto 2012
Naslov serijske publikacije Journal of Psychiatric Research
ISSN 0022-3956/1879-1379
Faktor vpliva 1.477
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

2803 2738
Biological Psychiatry Psychiatry and Mental Health
Uvrstitev 7/38 61/471
Četrtina 1 1
IFx 0.900 0.783
IFmax 1. četrtine 2.126 5.649
IFmin 1. četrtine 1.300 1.105
IFmax 2. četrtine 1.176 1.105
IFmin 2. četrtine 0.898 0.646
IFmax 3. četrtine 0.860 0.644
IFmin 3. četrtine 0.461 0.285
IFmax 4. četrtine 0.437 0.285
IFmin 4. četrtine 0.040 0.012
ID=192926 Kreiran null
100 a2012cJournal of Psychiatric ResearcheUnited Kingdomj1.477
200 e0022-3956
210 a1879-1379
300 c2803dBiological Psychiatryu7/38x0.900y1.300z2.1260112.12621.30031.17640.89850.86060.46170.43780.040
300 c2738dPsychiatry and Mental Healthu61/471x0.783y1.105z5.6490115.64921.10531.10540.64650.64460.28570.28580.012