Faktor vpliva za serijsko publikacijo International Journal of Behavioral Development za leto 2012

Leto 2012
Naslov serijske publikacije International Journal of Behavioral Development
ISSN 0165-0254/1464-0651
Faktor vpliva 1.237
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

2806
Developmental Neuroscience
Uvrstitev 8/31
Četrtina 1
IFx 1.008
IFmax 1. četrtine 3.504
IFmin 1. četrtine 1.237
IFmax 2. četrtine 1.222
IFmin 2. četrtine 0.962
IFmax 3. četrtine 0.959
IFmin 3. četrtine 0.747
IFmax 4. četrtine 0.492
IFmin 4. četrtine 0.040

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3301 3319 3204 3304 3207
Social Sciences (miscellaneous) Life-span and Life-course Studies Developmental and Educational Psychology Education Social Psychology
Uvrstitev 51/230 8/35 73/263 190/890 58/217
Četrtina 1 1 2 1 2
IFx 0.911 0.862 1.036 0.894 0.984
IFmax 1. četrtine 15.480 2.143 3.893 6.810 6.872
IFmin 1. četrtine 1.173 1.224 1.316 1.163 1.283
IFmax 2. četrtine 1.168 1.199 1.312 1.153 1.261
IFmin 2. četrtine 0.698 0.778 0.977 0.753 0.843
IFmax 3. četrtine 0.695 0.770 0.975 0.751 0.821
IFmin 3. četrtine 0.350 0.441 0.589 0.427 0.498
IFmax 4. četrtine 0.346 0.397 0.579 0.426 0.480
IFmin 4. četrtine 0.015 0.171 0.011 0.006 0.011
ID=194418 Kreiran null
100 a2012cInternational Journal of Behavioral DevelopmenteUnited Statesj1.237
200 e0165-0254
210 a1464-0651
300 c2806dDevelopmental Neuroscienceu8/31x1.008y1.237z3.5040113.50421.23731.22240.96250.95960.74770.49280.040
400 c3301dSocial Sciences (miscellaneous)u51/230x0.911y1.173z15.48001115.48021.17331.16840.69850.69560.35070.34680.015
400 c3319dLife-span and Life-course Studiesu8/35x0.862y1.224z2.1430112.14321.22431.19940.77850.77060.44170.39780.171
400 c3204dDevelopmental and Educational Psychologyu73/263x1.036y0.977z1.3120213.89321.31631.31240.97750.97560.58970.57980.011
400 c3304dEducationu190/890x0.894y1.163z6.8100116.81021.16331.15340.75350.75160.42770.42680.006
400 c3207dSocial Psychologyu58/217x0.984y0.843z1.2610216.87221.28331.26140.84350.82160.49870.48080.011