Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Physical Chemistry B za leto 2012

Leto 2012
Naslov serijske publikacije Journal of Physical Chemistry B
ISSN 1520-6106/1520-5207
Faktor vpliva 1.234
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

1606 2508 2505
Physical and Theoretical Chemistry Surfaces, Coatings and Films Materials Chemistry
Uvrstitev 35/152 27/92 48/249
Četrtina 1 2 1
IFx 0.990 0.943 0.905
IFmax 1. četrtine 4.243 7.197 11.928
IFmin 1. četrtine 1.190 1.279 1.110
IFmax 2. četrtine 1.188 1.257 1.105
IFmin 2. četrtine 0.828 0.837 0.696
IFmax 3. četrtine 0.807 0.835 0.688
IFmin 3. četrtine 0.482 0.440 0.421
IFmax 4. četrtine 0.482 0.431 0.417
IFmin 4. četrtine 0.007 0.010 0.005
ID=194445 Kreiran null
100 a2012cJournal of Physical Chemistry BeUnited Statesj1.234
200 e1520-6106
210 a1520-5207
300 c1606dPhysical and Theoretical Chemistryu35/152x0.990y1.190z4.2430114.24321.19031.18840.82850.80760.48270.48280.007
300 c2508dSurfaces, Coatings and Filmsu27/92x0.943y0.837z1.2570217.19721.27931.25740.83750.83560.44070.43180.010
300 c2505dMaterials Chemistryu48/249x0.905y1.110z11.92801111.92821.11031.10540.69650.68860.42170.41780.005