Faktor vpliva za serijsko publikacijo Ethnologie Francaise za leto 2012

Leto 2012
Naslov serijske publikacije Ethnologie Francaise
ISSN 0046-2616
Faktor vpliva 0.421
Država France

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3314 3316
Anthropology Cultural Studies
Uvrstitev 170/241 364/567
Četrtina 3 3
IFx 0.832 0.705
IFmax 1. četrtine 4.704 14.571
IFmin 1. četrtine 1.074 0.922
IFmax 2. četrtine 1.057 0.921
IFmin 2. četrtine 0.669 0.568
IFmax 3. četrtine 0.665 0.566
IFmin 3. četrtine 0.386 0.288
IFmax 4. četrtine 0.383 0.287
IFmin 4. četrtine 0.015 0.000
ID=204769 Kreiran null
100 a2012cEthnologie FrancaiseeFrancej0.421
200 e0046-2616
400 c3314dAnthropologyu170/241x0.832y0.386z0.6650314.70421.07431.05740.66950.66560.38670.38380.015
400 c3316dCultural Studiesu364/567x0.705y0.288z0.56603114.57120.92230.92140.56850.56660.28870.28780.000