Faktor vpliva za serijsko publikacijo Slavisticna Revija za leto 2012

Leto 2012
Naslov serijske publikacije Slavisticna Revija
ISSN 0350-6894/1855-7570
Faktor vpliva 0.344
Država Slovenia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1208 1203 3310
Literature and Literary Theory Language and Linguistics Linguistics and Language
Uvrstitev 220/392 347/444 369/478
Četrtina 3 4 4
IFx 0.571 0.878 0.890
IFmax 1. četrtine 2.914 10.200 10.200
IFmin 1. četrtine 0.799 1.200 1.172
IFmax 2. četrtine 0.797 1.184 1.168
IFmin 2. četrtine 0.448 0.731 0.731
IFmax 3. četrtine 0.445 0.731 0.728
IFmin 3. četrtine 0.183 0.378 0.375
IFmax 4. četrtine 0.177 0.377 0.373
IFmin 4. četrtine 0.002 0.010 0.010
ID=205890 Kreiran null
100 a2012cSlavisticna RevijaeSloveniaj0.344
200 e0350-6894
210 a1855-7570
400 c1208dLiterature and Literary Theoryu220/392x0.571y0.183z0.4450312.91420.79930.79740.44850.44560.18370.17780.002
400 c1203dLanguage and Linguisticsu347/444x0.878y0.010z0.37704110.20021.20031.18440.73150.73160.37870.37780.010
400 c3310dLinguistics and Languageu369/478x0.890y0.010z0.37304110.20021.17231.16840.73150.72860.37570.37380.010