Faktor vpliva za serijsko publikacijo Materials and Manufacturing Processes za leto 2013

Leto 2013
Naslov serijske publikacije Materials and Manufacturing Processes
ISSN 1042-6914/1532-2475
Faktor vpliva 1.409
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

2209 2500 2210 2211
Industrial and Manufacturing Engineering General Materials Science Mechanical Engineering Mechanics of Materials
Uvrstitev 51/277 83/415 124/517 76/320
Četrtina 1 1 1 1
IFx 0.864 1.055 1.071 1.062
IFmax 1. četrtine 4.952 12.395 9.107 9.107
IFmin 1. četrtine 1.229 1.258 1.380 1.384
IFmax 2. četrtine 1.212 1.257 1.379 1.380
IFmin 2. četrtine 0.588 0.713 0.869 0.835
IFmax 3. četrtine 0.579 0.707 0.866 0.834
IFmin 3. četrtine 0.291 0.399 0.469 0.431
IFmax 4. četrtine 0.289 0.392 0.466 0.430
IFmin 4. četrtine 0.009 0.007 0.008 0.007
ID=211636 Kreiran 10.09.2021 SNIP::IZUM
100 a2013cMaterials and Manufacturing ProcesseseUnited Statesj1.409
200 e1042-6914
210 a1532-2475
300 c2209dIndustrial and Manufacturing Engineeringu51/277x0.864y1.229z4.9520114.95221.22931.21240.58850.57960.29170.28980.009
300 c2500dGeneral Materials Scienceu83/415x1.055y1.258z12.39501112.39521.25831.25740.71350.70760.39970.39280.007
300 c2210dMechanical Engineeringu124/517x1.071y1.380z9.1070119.10721.38031.37940.86950.86660.46970.46680.008
300 c2211dMechanics of Materialsu76/320x1.062y1.384z9.1070119.10721.38431.38040.83550.83460.43170.43080.007