Faktor vpliva za serijsko publikacijo Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects za leto 2014

Leto 2014
Naslov serijske publikacije Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
ISSN 0927-7757/1873-4359
Faktor vpliva 1.256
Država Netherlands

Uvrstitve Science Edition (SE)

1606 1505 3110
Physical and Theoretical Chemistry Colloid and Surface Chemistry Surfaces and Interfaces
Uvrstitev 34/153 6/15 18/52
Četrtina 1 2 2
IFx 1.025 1.337 1.396
IFmax 1. četrtine 5.584 4.351 11.060
IFmin 1. četrtine 1.192 1.566 1.480
IFmax 2. četrtine 1.184 1.381 1.438
IFmin 2. četrtine 0.786 1.006 0.953
IFmax 3. četrtine 0.779 0.991 0.935
IFmin 3. četrtine 0.546 0.694 0.549
IFmax 4. četrtine 0.537 0.600 0.494
IFmin 4. četrtine 0.046 0.046 0.046
ID=236926 Kreiran null
100 a2014cColloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering AspectseNetherlandsj1.256
200 e0927-7757
210 a1873-4359
300 c1606dPhysical and Theoretical Chemistryu34/153x1.025y1.192z5.5840115.58421.19231.18440.78650.77960.54670.53780.046
300 c1505dColloid and Surface Chemistryu6/15x1.337y1.006z1.3810214.35121.56631.38141.00650.99160.69470.60080.046
300 c3110dSurfaces and Interfacesu18/52x1.396y0.953z1.43802111.06021.48031.43840.95350.93560.54970.49480.046