Faktor vpliva za serijsko publikacijo Acta Chimica Slovenica za leto 2014

Leto 2014
Naslov serijske publikacije Acta Chimica Slovenica
ISSN 1318-0207/1580-3155
Faktor vpliva 0.568
Država Slovenia

Uvrstitve Science Edition (SE)

1600
General Chemistry
Uvrstitev 225/402
Četrtina 3
IFx 0.876
IFmax 1. četrtine 11.326
IFmin 1. četrtine 1.040
IFmax 2. četrtine 1.037
IFmin 2. četrtine 0.625
IFmax 3. četrtine 0.625
IFmin 3. četrtine 0.345
IFmax 4. četrtine 0.345
IFmin 4. četrtine 0.012
ID=246121 Kreiran null
100 a2014cActa Chimica SlovenicaeSloveniaj0.568
200 e1318-0207
210 a1580-3155
300 c1600dGeneral Chemistryu225/402x0.876y0.345z0.62503111.32621.04031.03740.62550.62560.34570.34580.012