Faktor vpliva za serijsko publikacijo Teorija in Praksa za leto 2014

Leto 2014
Naslov serijske publikacije Teorija in Praksa
ISSN 0040-3598
Faktor vpliva 0.364
Država Slovenia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3300
General Social Sciences
Uvrstitev 147/201
Četrtina 3
IFx 0.773
IFmax 1. četrtine 2.555
IFmin 1. četrtine 1.085
IFmax 2. četrtine 1.076
IFmin 2. četrtine 0.666
IFmax 3. četrtine 0.664
IFmin 3. četrtine 0.339
IFmax 4. četrtine 0.337
IFmin 4. četrtine 0.006
ID=249365 Kreiran null
100 a2014cTeorija in PraksaeSloveniaj0.364
200 e0040-3598
400 c3300dGeneral Social Sciencesu147/201x0.773y0.339z0.6640312.55521.08531.07640.66650.66460.33970.33780.006