Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Chemical Thermodynamics za leto 1999

Leto 1999
Naslov serijske publikacije Journal of Chemical Thermodynamics
ISSN 0021-9614/1096-3626
Faktor vpliva 1.119
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

2500 3107 1606
General Materials Science Atomic and Molecular Physics, and Optics Physical and Theoretical Chemistry
Uvrstitev 65/238 23/100 32/125
Četrtina 2 1 1
IFx 0.887 0.869 0.922
IFmax 1. četrtine 4.350 4.862 4.880
IFmin 1. četrtine 1.175 1.016 1.119
IFmax 2. četrtine 1.168 1.008 1.116
IFmin 2. četrtine 0.754 0.691 0.827
IFmax 3. četrtine 0.746 0.667 0.817
IFmin 3. četrtine 0.470 0.550 0.546
IFmax 4. četrtine 0.460 0.542 0.532
IFmin 4. četrtine 0.002 0.045 0.007
ID=2497 Kreiran null
100 a1999cJournal of Chemical ThermodynamicseUnited Statesj1.119
200 e0021-9614
210 a1096-3626
300 c2500dGeneral Materials Scienceu65/238x0.887y0.754z1.1680214.35021.17531.16840.75450.74660.47070.46080.002
300 c3107dAtomic and Molecular Physics, and Opticsu23/100x0.869y1.016z4.8620114.86221.01631.00840.69150.66760.55070.54280.045
300 c1606dPhysical and Theoretical Chemistryu32/125x0.922y1.119z4.8800114.88021.11931.11640.82750.81760.54670.53280.007