Faktor vpliva za serijsko publikacijo Farmacevtski Vestnik za leto 2014

Leto 2014
Naslov serijske publikacije Farmacevtski Vestnik
ISSN 0014-8229/2536-4316
Faktor vpliva 0.029
Država Slovenia

Uvrstitve Science Edition (SE)

3004 3003
Pharmacology Pharmaceutical Science
Uvrstitev 308/315 193/198
Četrtina 4 4
IFx 0.836 0.694
IFmax 1. četrtine 7.097 4.421
IFmin 1. četrtine 1.107 0.991
IFmax 2. četrtine 1.103 0.987
IFmin 2. četrtine 0.793 0.553
IFmax 3. četrtine 0.791 0.537
IFmin 3. četrtine 0.412 0.257
IFmax 4. četrtine 0.408 0.251
IFmin 4. četrtine 0.002 0.009
ID=254295 Kreiran null
100 a2014cFarmacevtski VestnikeSloveniaj0.029
200 e0014-8229
210 a2536-4316
300 c3004dPharmacologyu308/315x0.836y0.002z0.4080417.09721.10731.10340.79350.79160.41270.40880.002
300 c3003dPharmaceutical Scienceu193/198x0.694y0.009z0.2510414.42120.99130.98740.55350.53760.25770.25180.009