Faktor vpliva za serijsko publikacijo Acta Chimica Slovenica za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Acta Chimica Slovenica
ISSN 1318-0207/1580-3155
Faktor vpliva 0.536
Država Slovenia

Uvrstitve Science Edition (SE)

1600
General Chemistry
Uvrstitev 230/400
Četrtina 3
IFx 0.877
IFmax 1. četrtine 18.423
IFmin 1. četrtine 1.021
IFmax 2. četrtine 1.016
IFmin 2. četrtine 0.603
IFmax 3. četrtine 0.603
IFmin 3. četrtine 0.335
IFmax 4. četrtine 0.331
IFmin 4. četrtine 0.006
ID=269252 Kreiran null
100 a2015cActa Chimica SlovenicaeSloveniaj0.536
200 e1318-0207
210 a1580-3155
300 c1600dGeneral Chemistryu230/400x0.877y0.335z0.60303118.42321.02131.01640.60350.60360.33570.33180.006