Faktor vpliva za serijsko publikacijo Biomaterials za leto 2016

Leto 2016
Naslov serijske publikacije Biomaterials
ISSN 0142-9612/1878-5905
Faktor vpliva 1.885
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

2211 1304 1502 2503 2502
Mechanics of Materials Biophysics Bioengineering Ceramics and Composites Biomaterials
Uvrstitev 32/347 3/121 12/144 10/95 3/75
Četrtina 1 1 1 1 1
IFx 1.005 0.810 0.922 0.893 0.898
IFmax 1. četrtine 11.500 3.403 7.524 7.815 2.473
IFmin 1. četrtine 1.318 1.080 1.096 1.110 1.203
IFmax 2. četrtine 1.310 1.075 1.086 1.070 1.166
IFmin 2. četrtine 0.815 0.749 0.751 0.681 0.852
IFmax 3. četrtine 0.806 0.738 0.749 0.679 0.847
IFmin 3. četrtine 0.462 0.505 0.390 0.409 0.542
IFmax 4. četrtine 0.461 0.457 0.385 0.388 0.479
IFmin 4. četrtine 0.036 0.013 0.007 0.021 0.065
ID=275651 Kreiran 10.09.2021 SNIP::IZUM
100 a2016cBiomaterialseUnited Kingdomj1.885
200 e0142-9612
210 a1878-5905
300 c2211dMechanics of Materialsu32/347x1.005y1.318z11.50001111.50021.31831.31040.81550.80660.46270.46180.036
300 c1304dBiophysicsu3/121x0.810y1.080z3.4030113.40321.08031.07540.74950.73860.50570.45780.013
300 c1502dBioengineeringu12/144x0.922y1.096z7.5240117.52421.09631.08640.75150.74960.39070.38580.007
300 c2503dCeramics and Compositesu10/95x0.893y1.110z7.8150117.81521.11031.07040.68150.67960.40970.38880.021
300 c2502dBiomaterialsu3/75x0.898y1.203z2.4730112.47321.20331.16640.85250.84760.54270.47980.065