Faktor vpliva za serijsko publikacijo Nanoscale za leto 2016

Leto 2016
Naslov serijske publikacije Nanoscale
ISSN 2040-3364/2040-3372
Faktor vpliva 1.428
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

2500
General Materials Science
Uvrstitev 85/442
Četrtina 1
IFx 0.978
IFmax 1. četrtine 13.358
IFmin 1. četrtine 1.178
IFmax 2. četrtine 1.173
IFmin 2. četrtine 0.696
IFmax 3. četrtine 0.694
IFmin 3. četrtine 0.366
IFmax 4. četrtine 0.365
IFmin 4. četrtine 0.009
ID=277259 Kreiran 10.09.2021 SNIP::IZUM
100 a2016cNanoscaleeUnited Kingdomj1.428
200 e2040-3364
210 a2040-3372
300 c2500dGeneral Materials Scienceu85/442x0.978y1.178z13.35801113.35821.17831.17340.69650.69460.36670.36580.009