Faktor vpliva za serijsko publikacijo Quaternary International za leto 2016

Leto 2016
Naslov serijske publikacije Quaternary International
ISSN 1040-6182
Faktor vpliva 1.088
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

1904
Earth-Surface Processes
Uvrstitev 32/128
Četrtina 1
IFx 0.810
IFmax 1. četrtine 2.385
IFmin 1. četrtine 1.088
IFmax 2. četrtine 1.079
IFmin 2. četrtine 0.785
IFmax 3. četrtine 0.774
IFmin 3. četrtine 0.443
IFmax 4. četrtine 0.405
IFmin 4. četrtine 0.016
ID=280028 Kreiran 10.09.2021 SNIP::IZUM
100 a2016cQuaternary InternationaleUnited Kingdomj1.088
200 e1040-6182
300 c1904dEarth-Surface Processesu32/128x0.810y1.088z2.3850112.38521.08831.07940.78550.77460.44370.40580.016