Faktor vpliva za serijsko publikacijo Materials Letters za leto 2016

Leto 2016
Naslov serijske publikacije Materials Letters
ISSN 0167-577X/1873-4979
Faktor vpliva 0.938
Država Netherlands

Uvrstitve Science Edition (SE)

2500 2211 3104 2210
General Materials Science Mechanics of Materials Condensed Matter Physics Mechanical Engineering
Uvrstitev 165/442 149/347 152/401 234/557
Četrtina 2 2 2 2
IFx 0.978 1.005 0.977 0.967
IFmax 1. četrtine 13.358 11.500 8.980 11.500
IFmin 1. četrtine 1.178 1.318 1.142 1.238
IFmax 2. četrtine 1.173 1.310 1.141 1.229
IFmin 2. četrtine 0.696 0.815 0.785 0.798
IFmax 3. četrtine 0.694 0.806 0.780 0.796
IFmin 3. četrtine 0.366 0.462 0.479 0.436
IFmax 4. četrtine 0.365 0.461 0.477 0.435
IFmin 4. četrtine 0.009 0.036 0.023 0.006
ID=281930 Kreiran 10.09.2021 SNIP::IZUM
100 a2016cMaterials LetterseNetherlandsj0.938
200 e0167-577X
210 a1873-4979
300 c2500dGeneral Materials Scienceu165/442x0.978y0.696z1.17302113.35821.17831.17340.69650.69460.36670.36580.009
300 c2211dMechanics of Materialsu149/347x1.005y0.815z1.31002111.50021.31831.31040.81550.80660.46270.46180.036
300 c3104dCondensed Matter Physicsu152/401x0.977y0.785z1.1410218.98021.14231.14140.78550.78060.47970.47780.023
300 c2210dMechanical Engineeringu234/557x0.967y0.798z1.22902111.50021.23831.22940.79850.79660.43670.43580.006