Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Chemical Thermodynamics za leto 2016

Leto 2016
Naslov serijske publikacije Journal of Chemical Thermodynamics
ISSN 0021-9614/1096-3626
Faktor vpliva 1.191
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

3107 2500 1606
Atomic and Molecular Physics, and Optics General Materials Science Physical and Theoretical Chemistry
Uvrstitev 40/168 111/469 34/153
Četrtina 1 1 1
IFx 1.063 0.950 0.930
IFmax 1. četrtine 9.050 13.318 4.145
IFmin 1. četrtine 1.179 1.139 1.140
IFmax 2. četrtine 1.155 1.122 1.137
IFmin 2. četrtine 0.779 0.679 0.730
IFmax 3. četrtine 0.779 0.678 0.730
IFmin 3. četrtine 0.499 0.355 0.533
IFmax 4. četrtine 0.493 0.353 0.529
IFmin 4. četrtine 0.010 0.001 0.053
ID=282408 Kreiran null
100 a2016cJournal of Chemical ThermodynamicseUnited Statesj1.191
200 e0021-9614
210 a1096-3626
300 c3107dAtomic and Molecular Physics, and Opticsu40/168x1.063y1.179z9.0500119.05021.17931.15540.77950.77960.49970.49380.010
300 c2500dGeneral Materials Scienceu111/469x0.950y1.139z13.31801113.31821.13931.12240.67950.67860.35570.35380.001
300 c1606dPhysical and Theoretical Chemistryu34/153x0.930y1.140z4.1450114.14521.14031.13740.73050.73060.53370.52980.053