Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Language and Literature za leto 2016

Leto 2016
Naslov serijske publikacije Journal of Language and Literature
ISSN 2078-0303
Faktor vpliva 0.947
Država Azerbajan

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1203 3310 1208
Language and Linguistics Linguistics and Language Literature and Literary Theory
Uvrstitev 207/605 224/645 95/510
Četrtina 2 2 1
IFx 0.820 0.820 0.610
IFmax 1. četrtine 4.044 4.308 3.582
IFmin 1. četrtine 1.143 1.158 0.828
IFmax 2. četrtine 1.142 1.143 0.825
IFmin 2. četrtine 0.660 0.664 0.485
IFmax 3. četrtine 0.658 0.662 0.481
IFmin 3. četrtine 0.344 0.319 0.244
IFmax 4. četrtine 0.344 0.318 0.243
IFmin 4. četrtine 0.001 0.001 0.000
ID=285320 Kreiran null
100 a2016cJournal of Language and LiteratureeAzerbajanj0.947
200 e2078-0303
400 c1203dLanguage and Linguisticsu207/605x0.820y0.660z1.1420214.04421.14331.14240.66050.65860.34470.34480.001
400 c3310dLinguistics and Languageu224/645x0.820y0.664z1.1430214.30821.15831.14340.66450.66260.31970.31880.001
400 c1208dLiterature and Literary Theoryu95/510x0.610y0.828z3.5820113.58220.82830.82540.48550.48160.24470.24380.000