Faktor vpliva za serijsko publikacijo Electrochimica Acta za leto 2017

Leto 2017
Naslov serijske publikacije Electrochimica Acta
ISSN 0013-4686
Faktor vpliva 1.122
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

1603 1500
Electrochemistry General Chemical Engineering
Uvrstitev 4/36 72/318
Četrtina 1 1
IFx 0.692 0.832
IFmax 1. četrtine 1.855 10.289
IFmin 1. četrtine 0.913 1.042
IFmax 2. četrtine 0.900 1.037
IFmin 2. četrtine 0.676 0.635
IFmax 3. četrtine 0.652 0.630
IFmin 3. četrtine 0.420 0.370
IFmax 4. četrtine 0.403 0.353
IFmin 4. četrtine 0.097 0.004
ID=306757 Kreiran null
100 a2017cElectrochimica ActaeUnited Kingdomj1.122
200 e0013-4686
300 c1603dElectrochemistryu4/36x0.692y0.913z1.8550111.85520.91330.90040.67650.65260.42070.40380.097
300 c1500dGeneral Chemical Engineeringu72/318x0.832y1.042z10.28901110.28921.04231.03740.63550.63060.37070.35380.004