Faktor vpliva za serijsko publikacijo Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects za leto 2017

Leto 2017
Naslov serijske publikacije Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
ISSN 0927-7757/1873-4359
Faktor vpliva 1.018
Država Netherlands

Uvrstitve Science Edition (SE)

3110 1606 1505
Surfaces and Interfaces Physical and Theoretical Chemistry Colloid and Surface Chemistry
Uvrstitev 25/53 46/155 6/16
Četrtina 2 2 2
IFx 1.240 0.948 1.086
IFmax 1. četrtine 7.558 6.850 2.917
IFmin 1. četrtine 1.368 1.087 1.300
IFmax 2. četrtine 1.330 1.075 1.114
IFmin 2. četrtine 0.949 0.729 0.912
IFmax 3. četrtine 0.940 0.719 0.757
IFmin 3. četrtine 0.603 0.526 0.657
IFmax 4. četrtine 0.543 0.515 0.619
IFmin 4. četrtine 0.051 0.086 0.237
ID=308088 Kreiran null
100 a2017cColloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering AspectseNetherlandsj1.018
200 e0927-7757
210 a1873-4359
300 c3110dSurfaces and Interfacesu25/53x1.240y0.949z1.3300217.55821.36831.33040.94950.94060.60370.54380.051
300 c1606dPhysical and Theoretical Chemistryu46/155x0.948y0.729z1.0750216.85021.08731.07540.72950.71960.52670.51580.086
300 c1505dColloid and Surface Chemistryu6/16x1.086y0.912z1.1140212.91721.30031.11440.91250.75760.65770.61980.237