Faktor vpliva za serijsko publikacijo Traditiones za leto 2017

Leto 2017
Naslov serijske publikacije Traditiones
ISSN 0352-0447/1855-6396
Faktor vpliva 0.567
Država Slovenia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3316 3314 1210
Cultural Studies Anthropology Music
Uvrstitev 423/780 202/334 49/97
Četrtina 3 3 2
IFx 0.718 0.809 0.721
IFmax 1. četrtine 3.863 3.179 2.619
IFmin 1. četrtine 0.966 1.099 1.005
IFmax 2. četrtine 0.958 1.087 1.004
IFmin 2. četrtine 0.614 0.684 0.567
IFmax 3. četrtine 0.613 0.683 0.564
IFmin 3. četrtine 0.321 0.409 0.262
IFmax 4. četrtine 0.320 0.405 0.259
IFmin 4. četrtine 0.002 0.008 0.007
ID=315761 Kreiran null
100 a2017cTraditioneseSloveniaj0.567
200 e0352-0447
210 a1855-6396
400 c3316dCultural Studiesu423/780x0.718y0.321z0.6130313.86320.96630.95840.61450.61360.32170.32080.002
400 c3314dAnthropologyu202/334x0.809y0.409z0.6830313.17921.09931.08740.68450.68360.40970.40580.008
400 c1210dMusicu49/97x0.721y0.567z1.0040212.61921.00531.00440.56750.56460.26270.25980.007