Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Language and Literature za leto 2017

Leto 2017
Naslov serijske publikacije Journal of Language and Literature
ISSN 2078-0303
Faktor vpliva 0.465
Država Azerbajan

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3310 1208 1203
Linguistics and Language Literature and Literary Theory Language and Linguistics
Uvrstitev 440/670 291/538 405/620
Četrtina 3 3 3
IFx 0.849 0.646 0.846
IFmax 1. četrtine 13.000 13.000 13.000
IFmin 1. četrtine 1.134 0.848 1.134
IFmax 2. četrtine 1.129 0.844 1.121
IFmin 2. četrtine 0.727 0.517 0.731
IFmax 3. četrtine 0.722 0.517 0.731
IFmin 3. četrtine 0.333 0.250 0.333
IFmax 4. četrtine 0.333 0.248 0.333
IFmin 4. četrtine 0.007 0.005 0.007
ID=317644 Kreiran null
100 a2017cJournal of Language and LiteratureeAzerbajanj0.465
200 e2078-0303
400 c3310dLinguistics and Languageu440/670x0.849y0.333z0.72203113.00021.13431.12940.72750.72260.33370.33380.007
400 c1208dLiterature and Literary Theoryu291/538x0.646y0.250z0.51703113.00020.84830.84440.51750.51760.25070.24880.005
400 c1203dLanguage and Linguisticsu405/620x0.846y0.333z0.73103113.00021.13431.12140.73150.73160.33370.33380.007