Faktor vpliva za serijsko publikacijo International Journal of Industrial Engineering Computations za leto 2018

Leto 2018
Naslov serijske publikacije International Journal of Industrial Engineering Computations
ISSN 1923-2926/1923-2934
Faktor vpliva 1.774
Država Canada

Uvrstitve Science Edition (SE)

2209
Industrial and Manufacturing Engineering
Uvrstitev 37/305
Četrtina 1
IFx 0.954
IFmax 1. četrtine 5.209
IFmin 1. četrtine 1.280
IFmax 2. četrtine 1.273
IFmin 2. četrtine 0.751
IFmax 3. četrtine 0.748
IFmin 3. četrtine 0.381
IFmax 4. četrtine 0.372
IFmin 4. četrtine 0.007
ID=322826 Kreiran 10.09.2021 SNIP::IZUM
100 a2018cInternational Journal of Industrial Engineering ComputationseCanadaj1.774
200 e1923-2926
210 a1923-2934
300 c2209dIndustrial and Manufacturing Engineeringu37/305x0.954y1.280z5.2090115.20921.28031.27340.75150.74860.38170.37280.007