Faktor vpliva za serijsko publikacijo Data Mining and Knowledge Discovery za leto 2018

Leto 2018
Naslov serijske publikacije Data Mining and Knowledge Discovery
ISSN 1384-5810/1573-756X
Faktor vpliva 2.693
Država Netherlands

Uvrstitve Science Edition (SE)

1710 1706 1705
Information Systems Computer Science Applications Computer Networks and Communications
Uvrstitev 31/351 49/692 25/359
Četrtina 1 1 1
IFx 1.180 1.130 1.123
IFmax 1. četrtine 8.303 8.303 7.366
IFmin 1. četrtine 1.467 1.423 1.421
IFmax 2. četrtine 1.466 1.413 1.410
IFmin 2. četrtine 0.899 0.896 0.861
IFmax 3. četrtine 0.897 0.896 0.855
IFmin 3. četrtine 0.483 0.482 0.461
IFmax 4. četrtine 0.478 0.479 0.458
IFmin 4. četrtine 0.017 0.017 0.017
ID=325485 Kreiran null
100 a2018cData Mining and Knowledge DiscoveryeNetherlandsj2.693
200 e1384-5810
210 a1573-756X
300 c1710dInformation Systemsu31/351x1.180y1.467z8.3030118.30321.46731.46640.89950.89760.48370.47880.017
300 c1706dComputer Science Applicationsu49/692x1.130y1.423z8.3030118.30321.42331.41340.89650.89660.48270.47980.017
300 c1705dComputer Networks and Communicationsu25/359x1.123y1.421z7.3660117.36621.42131.41040.86150.85560.46170.45880.017