Faktor vpliva za serijsko publikacijo Acta Historiae Artis Slovenica za leto 2018

Leto 2018
Naslov serijske publikacije Acta Historiae Artis Slovenica
ISSN 1408-0419
Faktor vpliva 2.333
Država Slovenia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1213 3316 1202
Visual Arts and Performing Arts Cultural Studies History
Uvrstitev 5/354 12/830 14/1013
Četrtina 1 1 1
IFx 0.586 0.687 0.760
IFmax 1. četrtine 2.500 3.711 4.941
IFmin 1. četrtine 0.792 0.932 1.028
IFmax 2. četrtine 0.791 0.931 1.027
IFmin 2. četrtine 0.480 0.607 0.679
IFmax 3. četrtine 0.475 0.607 0.678
IFmin 3. četrtine 0.257 0.320 0.368
IFmax 4. četrtine 0.257 0.319 0.365
IFmin 4. četrtine 0.006 0.004 0.002
ID=325797 Kreiran null
100 a2018cActa Historiae Artis SlovenicaeSloveniaj2.333
200 e1408-0419
400 c1213dVisual Arts and Performing Artsu5/354x0.586y0.792z2.5000112.50020.79230.79140.48050.47560.25770.25780.006
400 c3316dCultural Studiesu12/830x0.687y0.932z3.7110113.71120.93230.93140.60750.60760.32070.31980.004
400 c1202dHistoryu14/1013x0.760y1.028z4.9410114.94121.02831.02740.67950.67860.36870.36580.002