Faktor vpliva za serijsko publikacijo Applied Surface Science za leto 2018

Leto 2018
Naslov serijske publikacije Applied Surface Science
ISSN 0169-4332
Faktor vpliva 1.353
Država Netherlands

Uvrstitve Science Edition (SE)

3104 3100 1600 2508 3110
Condensed Matter Physics General Physics and Astronomy General Chemistry Surfaces, Coatings and Films Surfaces and Interfaces
Uvrstitev 75/466 38/226 62/444 20/113 15/54
Četrtina 1 1 1 1 2
IFx 1.000 1.077 0.881 1.020 1.151
IFmax 1. četrtine 12.741 15.011 12.372 14.183 6.250
IFmin 1. četrtine 1.112 1.143 1.012 1.205 1.353
IFmax 2. četrtine 1.110 1.134 1.012 1.176 1.353
IFmin 2. četrtine 0.770 0.782 0.637 0.829 0.837
IFmax 3. četrtine 0.762 0.774 0.635 0.797 0.807
IFmin 3. četrtine 0.481 0.465 0.336 0.510 0.502
IFmax 4. četrtine 0.480 0.459 0.330 0.505 0.447
IFmin 4. četrtine 0.017 0.018 0.006 0.005 0.050
ID=328890 Kreiran null
100 a2018cApplied Surface ScienceeNetherlandsj1.353
200 e0169-4332
300 c3104dCondensed Matter Physicsu75/466x1.000y1.112z12.74101112.74121.11231.11040.77050.76260.48170.48080.017
300 c3100dGeneral Physics and Astronomyu38/226x1.077y1.143z15.01101115.01121.14331.13440.78250.77460.46570.45980.018
300 c1600dGeneral Chemistryu62/444x0.881y1.012z12.37201112.37221.01231.01240.63750.63560.33670.33080.006
300 c2508dSurfaces, Coatings and Filmsu20/113x1.020y1.205z14.18301114.18321.20531.17640.82950.79760.51070.50580.005
300 c3110dSurfaces and Interfacesu15/54x1.151y0.837z1.3530216.25021.35331.35340.83750.80760.50270.44780.050