Faktor vpliva za serijsko publikacijo Bogoslovni Vestnik za leto 2018

Leto 2018
Naslov serijske publikacije Bogoslovni Vestnik
ISSN 0006-5722/1581-2987
Faktor vpliva 1.146
Država Slovenia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1212
Religious Studies
Uvrstitev 56/401
Četrtina 1
IFx 0.692
IFmax 1. četrtine 4.333
IFmin 1. četrtine 0.921
IFmax 2. četrtine 0.913
IFmin 2. četrtine 0.624
IFmax 3. četrtine 0.621
IFmin 3. četrtine 0.345
IFmax 4. četrtine 0.344
IFmin 4. četrtine 0.004
ID=330804 Kreiran null
100 a2018cBogoslovni VestnikeSloveniaj1.146
200 e0006-5722
210 a1581-2987
400 c1212dReligious Studiesu56/401x0.692y0.921z4.3330114.33320.92130.91340.62450.62160.34570.34480.004