Faktor vpliva za serijsko publikacijo Suvremena Lingvistika za leto 2018

Leto 2018
Naslov serijske publikacije Suvremena Lingvistika
ISSN 0586-0296
Faktor vpliva 1.014
Država Croatia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1203 3310
Language and Linguistics Linguistics and Language
Uvrstitev 195/658 209/709
Četrtina 2 2
IFx 0.828 0.835
IFmax 1. četrtine 4.212 5.898
IFmin 1. četrtine 1.125 1.139
IFmax 2. četrtine 1.121 1.125
IFmin 2. četrtine 0.680 0.677
IFmax 3. četrtine 0.678 0.676
IFmin 3. četrtine 0.390 0.391
IFmax 4. četrtine 0.390 0.390
IFmin 4. četrtine 0.004 0.004
ID=332467 Kreiran null
100 a2018cSuvremena LingvistikaeCroatiaj1.014
200 e0586-0296
400 c1203dLanguage and Linguisticsu195/658x0.828y0.680z1.1210214.21221.12531.12140.68050.67860.39070.39080.004
400 c3310dLinguistics and Languageu209/709x0.835y0.677z1.1250215.89821.13931.12540.67750.67660.39170.39080.004