Faktor vpliva za serijsko publikacijo Central European Journal of Operations Research za leto 2018

Leto 2018
Naslov serijske publikacije Central European Journal of Operations Research
ISSN 1435-246X/1613-9178
Faktor vpliva 0.957
Država Germany

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1803
Management Science and Operations Research
Uvrstitev 71/154
Četrtina 2
IFx 1.055
IFmax 1. četrtine 5.333
IFmin 1. četrtine 1.406
IFmax 2. četrtine 1.394
IFmin 2. četrtine 0.886
IFmax 3. četrtine 0.876
IFmin 3. četrtine 0.509
IFmax 4. četrtine 0.508
IFmin 4. četrtine 0.050
ID=333324 Kreiran null
100 a2018cCentral European Journal of Operations ResearcheGermanyj0.957
200 e1435-246X
210 a1613-9178
400 c1803dManagement Science and Operations Researchu71/154x1.055y0.886z1.3940215.33321.40631.39440.88650.87660.50970.50880.050