Faktor vpliva za serijsko publikacijo Lecture Notes in Computer Science za leto 2018

Leto 2018
Naslov serijske publikacije Lecture Notes in Computer Science
ISSN 0302-9743/1611-3349
Faktor vpliva 0.713
Država Germany

Uvrstitve Science Edition (SE)

2614 1700
Theoretical Computer Science General Computer Science
Uvrstitev 120/177 135/288
Četrtina 3 2
IFx 1.185 1.021
IFmax 1. četrtine 7.366 7.366
IFmin 1. četrtine 1.348 1.179
IFmax 2. četrtine 1.304 1.177
IFmin 2. četrtine 0.951 0.672
IFmax 3. četrtine 0.939 0.667
IFmin 3. četrtine 0.597 0.404
IFmax 4. četrtine 0.588 0.400
IFmin 4. četrtine 0.017 0.012
ID=337600 Kreiran null
100 a2018cLecture Notes in Computer ScienceeGermanyj0.713
200 e0302-9743
210 a1611-3349
300 c2614dTheoretical Computer Scienceu120/177x1.185y0.597z0.9390317.36621.34831.30440.95150.93960.59770.58880.017
300 c1700dGeneral Computer Scienceu135/288x1.021y0.672z1.1770217.36621.17931.17740.67250.66760.40470.40080.012