Faktor vpliva za serijsko publikacijo Molecular Informatics za leto 2018

Leto 2018
Naslov serijske publikacije Molecular Informatics
ISSN 1868-1743/1868-1751
Faktor vpliva 0.680
Država Germany

Uvrstitve Science Edition (SE)

1706 3002 1605 1315 1313
Computer Science Applications Drug Discovery Organic Chemistry Structural Biology Molecular Medicine
Uvrstitev 431/692 93/167 91/173 33/50 108/171
Četrtina 3 3 3 3 3
IFx 1.130 0.866 0.797 1.206 0.923
IFmax 1. četrtine 8.303 10.104 6.250 12.741 5.987
IFmin 1. četrtine 1.423 1.020 0.911 1.164 1.168
IFmax 2. četrtine 1.413 0.998 0.910 1.133 1.159
IFmin 2. četrtine 0.896 0.728 0.704 0.823 0.822
IFmax 3. četrtine 0.896 0.727 0.692 0.810 0.819
IFmin 3. četrtine 0.482 0.426 0.499 0.585 0.531
IFmax 4. četrtine 0.479 0.423 0.497 0.488 0.462
IFmin 4. četrtine 0.017 0.039 0.110 0.017 0.030
ID=338263 Kreiran null
100 a2018cMolecular InformaticseGermanyj0.680
200 e1868-1743
210 a1868-1751
300 c1706dComputer Science Applicationsu431/692x1.130y0.482z0.8960318.30321.42331.41340.89650.89660.48270.47980.017
300 c3002dDrug Discoveryu93/167x0.866y0.426z0.72703110.10421.02030.99840.72850.72760.42670.42380.039
300 c1605dOrganic Chemistryu91/173x0.797y0.499z0.6920316.25020.91130.91040.70450.69260.49970.49780.110
300 c1315dStructural Biologyu33/50x1.206y0.585z0.81003112.74121.16431.13340.82350.81060.58570.48880.017
300 c1313dMolecular Medicineu108/171x0.923y0.531z0.8190315.98721.16831.15940.82250.81960.53170.46280.030