Faktor vpliva za serijsko publikacijo Informatica (Slovenia) za leto 2018

Leto 2018
Naslov serijske publikacije Informatica (Slovenia)
ISSN 0350-5596/1854-3871
Faktor vpliva 0.438
Država Slovenia

Uvrstitve Science Edition (SE)

1706 1712 1702 2614
Computer Science Applications Software Artificial Intelligence Theoretical Computer Science
Uvrstitev 536/692 361/432 213/268 147/177
Četrtina 4 4 4 4
IFx 1.130 1.371 1.321 1.185
IFmax 1. četrtine 8.303 14.328 8.742 7.366
IFmin 1. četrtine 1.423 1.633 1.635 1.348
IFmax 2. četrtine 1.413 1.631 1.633 1.304
IFmin 2. četrtine 0.896 1.033 0.912 0.951
IFmax 3. četrtine 0.896 1.024 0.908 0.939
IFmin 3. četrtine 0.482 0.605 0.512 0.597
IFmax 4. četrtine 0.479 0.604 0.501 0.588
IFmin 4. četrtine 0.017 0.007 0.017 0.017
ID=342817 Kreiran null
100 a2018cInformatica (Slovenia)eSloveniaj0.438
200 e0350-5596
210 a1854-3871
300 c1706dComputer Science Applicationsu536/692x1.130y0.017z0.4790418.30321.42331.41340.89650.89660.48270.47980.017
300 c1712dSoftwareu361/432x1.371y0.007z0.60404114.32821.63331.63141.03351.02460.60570.60480.007
300 c1702dArtificial Intelligenceu213/268x1.321y0.017z0.5010418.74221.63531.63340.91250.90860.51270.50180.017
300 c2614dTheoretical Computer Scienceu147/177x1.185y0.017z0.5880417.36621.34831.30440.95150.93960.59770.58880.017