Faktor vpliva za serijsko publikacijo Bogoslovska Smotra za leto 2018

Leto 2018
Naslov serijske publikacije Bogoslovska Smotra
ISSN 0352-3101
Faktor vpliva 0.196
Država Croatia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1212
Religious Studies
Uvrstitev 353/401
Četrtina 4
IFx 0.692
IFmax 1. četrtine 4.333
IFmin 1. četrtine 0.921
IFmax 2. četrtine 0.913
IFmin 2. četrtine 0.624
IFmax 3. četrtine 0.621
IFmin 3. četrtine 0.345
IFmax 4. četrtine 0.344
IFmin 4. četrtine 0.004
ID=346723 Kreiran null
100 a2018cBogoslovska SmotraeCroatiaj0.196
200 e0352-3101
400 c1212dReligious Studiesu353/401x0.692y0.004z0.3440414.33320.92130.91340.62450.62160.34570.34480.004