Faktor vpliva za serijsko publikacijo JAMA - Journal of the American Medical Association za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije JAMA - Journal of the American Medical Association
ISSN 0098-7484/1538-3598
Faktor vpliva 10.982
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

2700
General Medicine
Uvrstitev 4/631
Četrtina 1
IFx 0.780
IFmax 1. četrtine 21.359
IFmin 1. četrtine 0.925
IFmax 2. četrtine 0.920
IFmin 2. četrtine 0.545
IFmax 3. četrtine 0.545
IFmin 3. četrtine 0.237
IFmax 4. četrtine 0.237
IFmin 4. četrtine 0.001
ID=349332 Kreiran null
100 a2019cJAMA - Journal of the American Medical AssociationeUnited Statesj10.982
200 e0098-7484
210 a1538-3598
300 c2700dGeneral Medicineu4/631x0.780y0.925z21.35901121.35920.92530.92040.54550.54560.23770.23780.001