Faktor vpliva za serijsko publikacijo ACM Computing Surveys za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije ACM Computing Surveys
ISSN 0360-0300/1557-7341
Faktor vpliva 6.607
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

1700 2614
General Computer Science Theoretical Computer Science
Uvrstitev 2/315 2/206
Četrtina 1 1
IFx 1.027 1.148
IFmax 1. četrtine 6.796 6.968
IFmin 1. četrtine 1.188 1.334
IFmax 2. četrtine 1.180 1.298
IFmin 2. četrtine 0.733 0.962
IFmax 3. četrtine 0.729 0.960
IFmin 3. četrtine 0.416 0.601
IFmax 4. četrtine 0.416 0.600
IFmin 4. četrtine 0.016 0.016
ID=349397 Kreiran null
100 a2019cACM Computing SurveyseUnited Statesj6.607
200 e0360-0300
210 a1557-7341
300 c1700dGeneral Computer Scienceu2/315x1.027y1.188z6.7960116.79621.18831.18040.73350.72960.41670.41680.016
300 c2614dTheoretical Computer Scienceu2/206x1.148y1.334z6.9680116.96821.33431.29840.96250.96060.60170.60080.016