Faktor vpliva za serijsko publikacijo Genome Biology za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije Genome Biology
ISSN 1474-7596/1474-760X
Faktor vpliva 2.831
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

1105 1311 1307
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics Genetics Cell Biology
Uvrstitev 15/642 10/336 15/289
Četrtina 1 1 1
IFx 0.882 1.014 1.105
IFmax 1. četrtine 5.876 9.321 9.874
IFmin 1. četrtine 1.033 1.207 1.207
IFmax 2. četrtine 1.033 1.194 1.204
IFmin 2. četrtine 0.765 0.867 0.934
IFmax 3. četrtine 0.764 0.860 0.929
IFmin 3. četrtine 0.515 0.594 0.625
IFmax 4. četrtine 0.515 0.594 0.619
IFmin 4. četrtine 0.000 0.004 0.086
ID=349911 Kreiran null
100 a2019cGenome BiologyeUnited Kingdomj2.831
200 e1474-7596
210 a1474-760X
300 c1105dEcology, Evolution, Behavior and Systematicsu15/642x0.882y1.033z5.8760115.87621.03331.03340.76550.76460.51570.51580.000
300 c1311dGeneticsu10/336x1.014y1.207z9.3210119.32121.20731.19440.86750.86060.59470.59480.004
300 c1307dCell Biologyu15/289x1.105y1.207z9.8740119.87421.20731.20440.93450.92960.62570.61980.086