Faktor vpliva za serijsko publikacijo Emerging Infectious Diseases za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije Emerging Infectious Diseases
ISSN 1080-6040/1080-6059
Faktor vpliva 1.867
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

2726 2713 2725
Microbiology (medical) Epidemiology Infectious Diseases
Uvrstitev 9/113 14/98 16/283
Četrtina 1 1 1
IFx 1.006 1.859 0.995
IFmax 1. četrtine 7.414 38.381 8.073
IFmin 1. četrtine 1.297 1.649 1.212
IFmax 2. četrtine 1.286 1.594 1.208
IFmin 2. četrtine 0.844 1.022 0.891
IFmax 3. četrtine 0.825 1.019 0.866
IFmin 3. četrtine 0.562 0.656 0.499
IFmax 4. četrtine 0.525 0.640 0.498
IFmin 4. četrtine 0.045 0.015 0.009
ID=351170 Kreiran null
100 a2019cEmerging Infectious DiseaseseUnited Statesj1.867
200 e1080-6040
210 a1080-6059
300 c2726dMicrobiology (medical)u9/113x1.006y1.297z7.4140117.41421.29731.28640.84450.82560.56270.52580.045
300 c2713dEpidemiologyu14/98x1.859y1.649z38.38101138.38121.64931.59441.02251.01960.65670.64080.015
300 c2725dInfectious Diseasesu16/283x0.995y1.212z8.0730118.07321.21231.20840.89150.86660.49970.49880.009