Faktor vpliva za serijsko publikacijo Natural Language Engineering za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije Natural Language Engineering
ISSN 1351-3249/1469-8110
Faktor vpliva 1.701
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

1702 1712
Artificial Intelligence Software
Uvrstitev 73/306 108/465
Četrtina 1 1
IFx 1.292 1.339
IFmax 1. četrtine 9.825 11.652
IFmin 1. četrtine 1.651 1.641
IFmax 2. četrtine 1.640 1.635
IFmin 2. četrtine 0.989 1.050
IFmax 3. četrtine 0.981 1.046
IFmin 3. četrtine 0.535 0.600
IFmax 4. četrtine 0.529 0.592
IFmin 4. četrtine 0.016 0.004

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3310 1203
Linguistics and Language Language and Linguistics
Uvrstitev 73/760 66/707
Četrtina 1 1
IFx 0.821 0.814
IFmax 1. četrtine 6.204 3.969
IFmin 1. četrtine 1.105 1.093
IFmax 2. četrtine 1.095 1.092
IFmin 2. četrtine 0.665 0.678
IFmax 3. četrtine 0.664 0.676
IFmin 3. četrtine 0.339 0.332
IFmax 4. četrtine 0.339 0.332
IFmin 4. četrtine 0.007 0.007
ID=351642 Kreiran null
100 a2019cNatural Language EngineeringeUnited Kingdomj1.701
200 e1351-3249
210 a1469-8110
300 c1702dArtificial Intelligenceu73/306x1.292y1.651z9.8250119.82521.65131.64040.98950.98160.53570.52980.016
300 c1712dSoftwareu108/465x1.339y1.641z11.65201111.65221.64131.63541.05051.04660.60070.59280.004
400 c3310dLinguistics and Languageu73/760x0.821y1.105z6.2040116.20421.10531.09540.66550.66460.33970.33980.007
400 c1203dLanguage and Linguisticsu66/707x0.814y1.093z3.9690113.96921.09331.09240.67850.67660.33270.33280.007