Faktor vpliva za serijsko publikacijo Folklore (Estonia) za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije Folklore (Estonia)
ISSN 1406-0957/1406-0949
Faktor vpliva 1.396
Država Estonia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3314 3316
Anthropology Cultural Studies
Uvrstitev 43/368 79/882
Četrtina 1 1
IFx 0.780 0.700
IFmax 1. četrtine 3.334 3.285
IFmin 1. četrtine 1.065 0.953
IFmax 2. četrtine 1.064 0.953
IFmin 2. četrtine 0.663 0.612
IFmax 3. četrtine 0.662 0.611
IFmin 3. četrtine 0.405 0.322
IFmax 4. četrtine 0.402 0.319
IFmin 4. četrtine 0.005 0.000
ID=353121 Kreiran null
100 a2019cFolklore (Estonia)eEstoniaj1.396
200 e1406-0957
210 a1406-0949
400 c3314dAnthropologyu43/368x0.780y1.065z3.3340113.33421.06531.06440.66350.66260.40570.40280.005
400 c3316dCultural Studiesu79/882x0.700y0.953z3.2850113.28520.95330.95340.61250.61160.32270.31980.000