Faktor vpliva za serijsko publikacijo Philosophical transactions. Series A, Mathematical, physical, and engineering sciences za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije Philosophical transactions. Series A, Mathematical, physical, and engineering sciences
ISSN 1364-503X/1471-2962
Faktor vpliva 1.374
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

3100 2600 2200
General Physics and Astronomy General Mathematics General Engineering
Uvrstitev 38/226 73/445 68/388
Četrtina 1 1 1
IFx 1.050 1.103 0.829
IFmax 1. četrtine 15.449 29.196 6.682
IFmin 1. četrtine 1.169 1.167 1.089
IFmax 2. četrtine 1.168 1.165 1.082
IFmin 2. četrtine 0.752 0.845 0.677
IFmax 3. četrtine 0.746 0.842 0.675
IFmin 3. četrtine 0.495 0.544 0.368
IFmax 4. četrtine 0.491 0.544 0.366
IFmin 4. četrtine 0.003 0.016 0.007
ID=353277 Kreiran null
100 a2019cPhilosophical transactions. Series A, Mathematical, physical, and engineering scienceseUnited Kingdomj1.374
200 e1364-503X
210 a1471-2962
300 c3100dGeneral Physics and Astronomyu38/226x1.050y1.169z15.44901115.44921.16931.16840.75250.74660.49570.49180.003
300 c2600dGeneral Mathematicsu73/445x1.103y1.167z29.19601129.19621.16731.16540.84550.84260.54470.54480.016
300 c2200dGeneral Engineeringu68/388x0.829y1.089z6.6820116.68221.08931.08240.67750.67560.36870.36680.007