Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Solution Chemistry za leto 1999

Leto 1999
Naslov serijske publikacije Journal of Solution Chemistry
ISSN 0095-9782/1572-8927
Faktor vpliva 0.937
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

1304 1606 1303 1312
Biophysics Physical and Theoretical Chemistry Biochemistry Molecular Biology
Uvrstitev 28/76 51/125 77/247 74/202
Četrtina 2 2 2 2
IFx 0.869 0.922 0.891 1.010
IFmax 1. četrtine 3.210 4.880 10.709 8.423
IFmin 1. četrtine 1.007 1.119 1.021 1.143
IFmax 2. četrtine 0.989 1.116 1.021 1.134
IFmin 2. četrtine 0.843 0.827 0.746 0.782
IFmax 3. četrtine 0.839 0.817 0.746 0.781
IFmin 3. četrtine 0.574 0.546 0.515 0.596
IFmax 4. četrtine 0.547 0.532 0.514 0.587
IFmin 4. četrtine 0.105 0.007 0.005 0.001
ID=3540 Kreiran null
100 a1999cJournal of Solution ChemistryeUnited Statesj0.937
200 e0095-9782
210 a1572-8927
300 c1304dBiophysicsu28/76x0.869y0.843z0.9890213.21021.00730.98940.84350.83960.57470.54780.105
300 c1606dPhysical and Theoretical Chemistryu51/125x0.922y0.827z1.1160214.88021.11931.11640.82750.81760.54670.53280.007
300 c1303dBiochemistryu77/247x0.891y0.746z1.02102110.70921.02131.02140.74650.74660.51570.51480.005
300 c1312dMolecular Biologyu74/202x1.010y0.782z1.1340218.42321.14331.13440.78250.78160.59670.58780.001