Faktor vpliva za serijsko publikacijo Arab Journal of Basic and Applied Sciences za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije Arab Journal of Basic and Applied Sciences
ISSN 2576-5299
Faktor vpliva 1.282

Uvrstitve Science Edition (SE)

1300 1600 2600 2100 2300 1100 2500
General Biochemistry, Genetics and Molecular Biology General Chemistry General Mathematics General Energy General Environmental Science General Agricultural and Biological Sciences General Materials Science
Uvrstitev 37/219 87/471 93/445 13/64 42/209 26/203 124/547
Četrtina 1 1 1 1 1 1 1
IFx 0.867 0.908 1.103 0.846 0.855 0.734 1.000
IFmax 1. četrtine 7.181 12.722 29.196 4.195 5.289 4.588 10.536
IFmin 1. četrtine 1.045 1.097 1.167 1.178 1.081 0.951 1.225
IFmax 2. četrtine 1.029 1.082 1.165 1.045 1.064 0.951 1.222
IFmin 2. četrtine 0.675 0.677 0.845 0.680 0.708 0.571 0.803
IFmax 3. četrtine 0.674 0.677 0.842 0.671 0.704 0.567 0.797
IFmin 3. četrtine 0.371 0.385 0.544 0.369 0.396 0.346 0.438
IFmax 4. četrtine 0.371 0.385 0.544 0.363 0.389 0.344 0.434
IFmin 4. četrtine 0.007 0.006 0.016 0.021 0.011 0.016 0.016
ID=354033 Kreiran null
100 a2019cArab Journal of Basic and Applied Sciencesj1.282
200 e2576-5299
300 c1300dGeneral Biochemistry, Genetics and Molecular Biologyu37/219x0.867y1.045z7.1810117.18121.04531.02940.67550.67460.37170.37180.007
300 c1600dGeneral Chemistryu87/471x0.908y1.097z12.72201112.72221.09731.08240.67750.67760.38570.38580.006
300 c2600dGeneral Mathematicsu93/445x1.103y1.167z29.19601129.19621.16731.16540.84550.84260.54470.54480.016
300 c2100dGeneral Energyu13/64x0.846y1.178z4.1950114.19521.17831.04540.68050.67160.36970.36380.021
300 c2300dGeneral Environmental Scienceu42/209x0.855y1.081z5.2890115.28921.08131.06440.70850.70460.39670.38980.011
300 c1100dGeneral Agricultural and Biological Sciencesu26/203x0.734y0.951z4.5880114.58820.95130.95140.57150.56760.34670.34480.016
300 c2500dGeneral Materials Scienceu124/547x1.000y1.225z10.53601110.53621.22531.22240.80350.79760.43870.43480.016