Faktor vpliva za serijsko publikacijo Clinical Chemistry and Laboratory Medicine za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
ISSN 1434-6621/1437-4331
Faktor vpliva 1.231
Država Germany

Uvrstitve Science Edition (SE)

2704 1308
Biochemistry (medical) Clinical Biochemistry
Uvrstitev 11/59 18/125
Četrtina 1 1
IFx 0.791 0.801
IFmax 1. četrtine 3.088 2.134
IFmin 1. četrtine 1.110 1.023
IFmax 2. četrtine 1.053 1.022
IFmin 2. četrtine 0.760 0.790
IFmax 3. četrtine 0.673 0.767
IFmin 3. četrtine 0.463 0.490
IFmax 4. četrtine 0.446 0.483
IFmin 4. četrtine 0.002 0.002
ID=354528 Kreiran null
100 a2019cClinical Chemistry and Laboratory MedicineeGermanyj1.231
200 e1434-6621
210 a1437-4331
300 c2704dBiochemistry (medical)u11/59x0.791y1.110z3.0880113.08821.11031.05340.76050.67360.46370.44680.002
300 c1308dClinical Biochemistryu18/125x0.801y1.023z2.1340112.13421.02331.02240.79050.76760.49070.48380.002