Faktor vpliva za serijsko publikacijo Bogoslovni Vestnik za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije Bogoslovni Vestnik
ISSN 0006-5722/1581-2987
Faktor vpliva 1.212
Država Slovenia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1212
Religious Studies
Uvrstitev 40/406
Četrtina 1
IFx 0.673
IFmax 1. četrtine 4.875
IFmin 1. četrtine 0.907
IFmax 2. četrtine 0.904
IFmin 2. četrtine 0.575
IFmax 3. četrtine 0.574
IFmin 3. četrtine 0.318
IFmax 4. četrtine 0.317
IFmin 4. četrtine 0.000
ID=354700 Kreiran null
100 a2019cBogoslovni VestnikeSloveniaj1.212
200 e0006-5722
210 a1581-2987
400 c1212dReligious Studiesu40/406x0.673y0.907z4.8750114.87520.90730.90440.57550.57460.31870.31780.000