Faktor vpliva za serijsko publikacijo Virchows Archiv za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije Virchows Archiv
ISSN 0945-6317/1432-2307
Faktor vpliva 1.171
Država Germany

Uvrstitve Science Edition (SE)

1312 1307 2734
Molecular Biology Cell Biology Pathology and Forensic Medicine
Uvrstitev 107/392 80/289 44/191
Četrtina 2 2 1
IFx 1.088 1.105 0.857
IFmax 1. četrtine 9.874 9.874 4.741
IFmin 1. četrtine 1.210 1.207 1.108
IFmax 2. četrtine 1.207 1.204 1.093
IFmin 2. četrtine 0.911 0.934 0.778
IFmax 3. četrtine 0.911 0.929 0.773
IFmin 3. četrtine 0.659 0.625 0.420
IFmax 4. četrtine 0.658 0.619 0.412
IFmin 4. četrtine 0.009 0.086 0.006
ID=355186 Kreiran null
100 a2019cVirchows ArchiveGermanyj1.171
200 e0945-6317
210 a1432-2307
300 c1312dMolecular Biologyu107/392x1.088y0.911z1.2070219.87421.21031.20740.91150.91160.65970.65880.009
300 c1307dCell Biologyu80/289x1.105y0.934z1.2040219.87421.20731.20440.93450.92960.62570.61980.086
300 c2734dPathology and Forensic Medicineu44/191x0.857y1.108z4.7410114.74121.10831.09340.77850.77360.42070.41280.006