Faktor vpliva za serijsko publikacijo Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
ISSN 0927-7757/1873-4359
Faktor vpliva 1.092
Država Netherlands

Uvrstitve Science Edition (SE)

1505 3110 1606
Colloid and Surface Chemistry Surfaces and Interfaces Physical and Theoretical Chemistry
Uvrstitev 6/16 18/54 42/162
Četrtina 2 2 2
IFx 1.137 1.099 0.901
IFmax 1. četrtine 2.929 6.737 4.729
IFmin 1. četrtine 1.487 1.199 1.106
IFmax 2. četrtine 1.108 1.156 1.092
IFmin 2. četrtine 0.982 0.867 0.728
IFmax 3. četrtine 0.909 0.740 0.712
IFmin 3. četrtine 0.703 0.366 0.517
IFmax 4. četrtine 0.663 0.363 0.507
IFmin 4. četrtine 0.045 0.045 0.020
ID=356170 Kreiran null
100 a2019cColloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering AspectseNetherlandsj1.092
200 e0927-7757
210 a1873-4359
300 c1505dColloid and Surface Chemistryu6/16x1.137y0.982z1.1080212.92921.48731.10840.98250.90960.70370.66380.045
300 c3110dSurfaces and Interfacesu18/54x1.099y0.867z1.1560216.73721.19931.15640.86750.74060.36670.36380.045
300 c1606dPhysical and Theoretical Chemistryu42/162x0.901y0.728z1.0920214.72921.10631.09240.72850.71260.51770.50780.020