Faktor vpliva za serijsko publikacijo International Journal of Lexicography za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije International Journal of Lexicography
ISSN 0950-3846/1477-4577
Faktor vpliva 1.076
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1203
Language and Linguistics
Uvrstitev 183/707
Četrtina 2
IFx 0.814
IFmax 1. četrtine 3.969
IFmin 1. četrtine 1.093
IFmax 2. četrtine 1.092
IFmin 2. četrtine 0.678
IFmax 3. četrtine 0.676
IFmin 3. četrtine 0.332
IFmax 4. četrtine 0.332
IFmin 4. četrtine 0.007
ID=356370 Kreiran null
100 a2019cInternational Journal of LexicographyeUnited Kingdomj1.076
200 e0950-3846
210 a1477-4577
400 c1203dLanguage and Linguisticsu183/707x0.814y0.678z1.0920213.96921.09331.09240.67850.67660.33270.33280.007